fanpage

Sản phẩm

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup

Giá: 21.300.000 VNĐ

Cảm ơn e trai đã tin tưởng và ủng hộ từ khi mới tập chơi chọn cây dòng trung bình, nay sau 1 năm học chăm chỉ e lên tay và chọn 1 cây cao cấp tại Guitar Long.

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup

Lượt xem: 205

Sản phẩm liên quan

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup

Đàn Guitar Acoustic Merida Extramer - M1 Pro Pickup