fanpage

Sản phẩm

Đàn Ukulele Soprano Pineapple

Giá: 480.000 VNĐ

Ukulele Soprano: Đây là loại có kích thước nhỏ nhất, dài khoảng 53cm (21 inch), thường có đến 12 – 14 phím và được lên dây A – E – C - G (La – Mi – Do – Sol) theo thứ tự dây 1, 2, 3, 4.

Giá: 480k
             
        </div>
         
        
        <div class= Lượt xem: 394

Ukulele Soprano: Đây là loại có kích thước nhỏ nhất, dài khoảng 53cm (21 inch), thường có đến 12 – 14 phím và được lên dây A – E – C - G (La – Mi – Do – Sol) theo thứ tự dây 1, 2, 3, 4.

Giá: 480k
 
          </div>
        </div>
        <div id=

Sản phẩm liên quan

Đàn Ukulele Soprano Pineapple

Đàn Ukulele Soprano Pineapple

Đàn Ukulele Soprano Pineapple

Đàn Ukulele Soprano Pineapple

Đàn Ukulele Soprano Pineapple

Đàn Ukulele Soprano Pineapple