fanpage

Sản phẩm

Đàn Guitar Acoustic CC400

Giá: 4.000.000 VNĐ

Đàn Guitar Acoustic CC400
Mặt gỗ thông A1.
Lưng hông gỗ còng cườm cao cấp.
Dây Elixer.
Ngựa xương
Sơn tốt

Lượt xem: 820

Đàn Guitar Acoustic CC400
Mặt gỗ thông A1.
Lưng hông gỗ còng cườm cao cấp.
Dây Elixer.
Ngựa xương
Sơn tốt

Sản phẩm liên quan

Đàn Guitar Acoustic CC400

Đàn Guitar Acoustic CC400

Đàn Guitar Acoustic CC400

Đàn Guitar Acoustic CC400

Đàn Guitar Acoustic CC400

Đàn Guitar Acoustic CC400