fanpage

Sản phẩm

Đàn Acoustic SP250

Giá: 2.500.000 VNĐ

Đàn Acoustic SP250
- Mặt gỗ thông, lưng và hông gỗ sồi Pháp
- Khóa Japan, Dây Alice 436.
- Cẩn: khóa son

Lượt xem: 711 
Đàn Acoustic SP250

Sản phẩm liên quan

Đàn Acoustic SP250

Đàn Acoustic SP250

Đàn Acoustic SP250

Đàn Acoustic SP250

Đàn Acoustic SP250

Đàn Acoustic SP250