fanpage

Sản phẩm

Đàn Classic HD200

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đàn Classic HD200
Mặt gỗ thông.
Lưng & hông gỗ hồng đào, chỉ kè.
Có ty chỉnh cong cần.
Dây Alice AC130.
Khóa Đài Loan.
EQ 7545.
Sơn tốt.

Lượt xem: 1100

Đàn Classic 001
Đàn Classic





Sản phẩm liên quan

Đàn Classic HD200

Đàn Classic HD200

Đàn Classic HD200

Đàn Classic HD200

Đàn Classic HD200

Đàn Classic HD200