fanpage

Sản phẩm

Đàn Classic CC320

Giá: 3.200.000 VNĐ

Đàn Classic CC320
Gỗ nguyên miếng.
Mặt gỗ thông.
Lưng & hông gỗ còng cườm cao cấp.
Khóa Classic Japan.
Dây Savarez 520B.
Sơn tốt, bóng kiếng.
Ngựa xương.

Lượt xem: 953

Đàn Classic CC320
Gỗ nguyên miếng.
Mặt gỗ thông.
Lưng & hông gỗ còng cườm cao cấp.
Khóa Classic Japan.
Dây Savarez 520B.
Sơn tốt, bóng kiếng.
Ngựa xương.

Sản phẩm liên quan

Đàn Classic CC320

Đàn Classic CC320

Đàn Classic CC320

Đàn Classic CC320

Đàn Classic CC320

Đàn Classic CC320