fanpage

Sản phẩm

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150
Mặt gỗ thông nhập.
Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ chỉ kè cao cấp.
Khóa đúc Đài Loan.
Có ty 2 chiều chỉnh cong cần.
Ngựa xương.
Sơn tốt, bóng mờ.
Giá: 1.500.000 VND

Lượt xem: 987

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150
Mặt gỗ thông nhập.
Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ chỉ kè cao cấp.
Khóa đúc Đài Loan.
Có ty 2 chiều chỉnh cong cần.
Ngựa xương.
Sơn tốt, bóng mờ.
Giá: 1.500.000 VND

Sản phẩm liên quan

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150