fanpage

Sản phẩm

Dây đàn D'addario EJ13

Giá: 180.000 VNĐ

Dây đàn D'addario EJ13
Hàng chính hãng USA ( bao check mã số )
Size 011 - 052 Custom Light Gauge
80/20 BRONZE. Deep, Bright, & Projecting Tone EJ13.

Lượt xem: 1539
 

Dây đàn D'addario EJ13
Hàng chính hãng USA ( bao check mã số )
Size 011 - 052 Custom Light Gauge
80/20 BRONZE. Deep, Bright, & Projecting Tone EJ13.

Sản phẩm liên quan

Dây đàn D'addario EJ13

Dây đàn D'addario EJ13

Dây đàn D'addario EJ13

Dây đàn D'addario EJ13

Dây đàn D'addario EJ13

Dây đàn D'addario EJ13