fanpage

Sản phẩm

Capo Alice A046C

Giá: 130.000 VNĐ

Capo là một dụng cụ được kẹp trên cần đàn để chặn dây, mục đích là nâng tone lên cao hơn so với ban đầu.

Lượt xem: 952

Capo là một dụng cụ được kẹp trên cần đàn để chặn dây, mục đích là nâng tone lên cao hơn so với ban đầu, giả sử Capo bạn kẹp ở ngăn thứ 2 của cần đàn thì khi đánh dây buông các nốt trên đàn sẽ lần lượt là (từ dây 1 đến dây 6): Fa thăng – DO thăng – LA – MI – SI – FA thăng.

Sản phẩm liên quan

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C