fanpage

Sản phẩm

Capo Musedo MC-1

Giá: 120.000 VNĐ

Capo là một dụng cụ được kẹp trên cần đàn để chặn dây, mục đích là nâng tone lên cao hơn so với ban đầu.

Lượt xem: 931

Capo là một dụng cụ được kẹp trên cần đàn để chặn dây, mục đích là nâng tone lên cao hơn so với ban đầu, giả sử Capo bạn kẹp ở ngăn thứ 2 của cần đàn thì khi đánh dây buông các nốt trên đàn sẽ lần lượt là (từ dây 1 đến dây 6): Fa thăng – DO thăng – LA – MI – SI – FA thăng. 

Sản phẩm liên quan

Capo Musedo MC-1

Capo Musedo MC-1

Capo Musedo MC-1

Capo Musedo MC-1

Capo Musedo MC-1

Capo Musedo MC-1