fanpage

Sản phẩm

Acoustic Guitar Strings A308

Giá: 50.000 VNĐ

Coated Steel - Tráng thép
Steel Core - Lõi thép
Silver-Plated Copper Alloy Wound - Hợp kim đồng, bạc
Paper Box - Hộp giấy

Lượt xem: 1275

Coated Steel -  Tráng thép

Steel Core - Lõi thép
Silver-Plated Copper Alloy Wound -  Hợp kim đồng, bạc
Paper Box - Hộp giấy

Sản phẩm liên quan

Acoustic Guitar Strings A308

Acoustic Guitar Strings A308

Acoustic Guitar Strings A308

Acoustic Guitar Strings A308

Acoustic Guitar Strings A308

Acoustic Guitar Strings A308