fanpage

Sản phẩm

Đàn Ukulele MD70

Giá: 700.000 VNĐ

Đàn Ukulele MD70
Mặt gỗ điệp.
Lưng & hông gỗ ép.
Khóa Đúc Đài Loan.
Dây Alice.
Ngựa xương.
Sơn tốt, sơn bóng.

Lượt xem: 0

Đàn Ukulele MD70

Mặt gỗ điệp.
Lưng & hông gỗ ép.
Khóa Đúc Đài Loan.
Dây Alice.
Ngựa xương.
Sơn tốt, sơn bóng.

Sản phẩm liên quan

Đàn Ukulele MD70

Đàn Ukulele MD70

Đàn Ukulele MD70

Đàn Ukulele MD70

Đàn Ukulele MD70

Đàn Ukulele MD70