fanpage

Sản phẩm

Đàn Mandolin GE60

Giá: 600.000 VNĐ

Đàn Mandolin
Mặt gỗ thông, lưng & hông gỗ ép.
Dây, khóa Đài Loan.

Lượt xem: 0

Đàn Mandolin 002
Đàn Mandolin 002

Đàn Mandolin 002

Đàn Mandolin 002

Đàn Mandolin 002

Sản phẩm liên quan

Đàn Mandolin GE60

Đàn Mandolin GE60

Đàn Mandolin GE60

Đàn Mandolin GE60

Đàn Mandolin GE60

Đàn Mandolin GE60