fanpage

Sản phẩm

Đàn Mandoline HD120

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đàn Mandoline HD120
- Mặt gỗ thông.
- Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04
- Đàn tốt, âm hay, dáng đẹp.

Lượt xem: 0

Đàn Mandoline HD120

- Mặt gỗ thông.
- Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04
- Đàn tốt, âm hay, dáng đẹp.
Sản phẩm liên quan

Đàn Mandoline HD120

Đàn Mandoline HD120

Đàn Mandoline HD120

Đàn Mandoline HD120

Đàn Mandoline HD120

Đàn Mandoline HD120