fanpage

Sản phẩm

Đàn Mandoline DC180

Giá: 1.800.000 VNĐ

Đàn Mandoline DC180
- Mặt gỗ thông nhập cao cấp.
- Lưng & hông gỗ Điệp.
- Cẩn viền xà cừ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04.
- Khóa Taiwan.

Lượt xem: 0

Đàn Mandoline DC180

- Mặt gỗ thông nhập cao cấp.
- Lưng & hông gỗ Điệp.
- Cẩn viền xà cừ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04.
- Khóa Taiwan.
Sản phẩm liên quan

Đàn Mandoline DC180

Đàn Mandoline DC180

Đàn Mandoline DC180

Đàn Mandoline DC180

Đàn Mandoline DC180

Đàn Mandoline DC180