fanpage

Sản phẩm

Đàn Mandoline DC220

Giá: 2.200.000 VNĐ

Đàn Mandoline DC220
- Mặt gỗ thông cao cấp.
- Lưng ầ hông gỗ điệp cao cấp.
- Khóa đức loại tốt Taiwan.
Sơn bóng kiếng, bóng mờ.

Lượt xem: 0

Đàn Mandoline DC220

- Mặt gỗ thông cao cấp.
- Lưng ầ hông gỗ điệp cao cấp.
- Khóa đức loại tốt Taiwan.
Sơn bóng kiếng, bóng mờ.

Sản phẩm liên quan

Đàn Mandoline DC220

Đàn Mandoline DC220

Đàn Mandoline DC220

Đàn Mandoline DC220

Đàn Mandoline DC220

Đàn Mandoline DC220