Đàn Guitar Acoustic Hồng Đào Kỷ HD220

2.200.000 VNĐ

Đàn Guitar Acoustic HD220
- Mặt trước gỗ thông nhập.
- Lưng hông gỗ hồng đào kỷ cao cấp.
- Khóa đúc Japan
- Dây D'addario EZ900 ( USA ).
- Ngựa xương.
- Cần bọc tút.
Giá khuyến mãi chỉ 2.200.000 VND

Đàn Guitar Acoustic HD220 
- Mặt trước gỗ thông nhập.
- Lưng hông gỗ hồng đào kỷ cao cấp. 
- Khóa đúc Japan 
- Dây D'addario EZ900 ( USA ). 
- Ngựa xương. 
- Cần bọc tút.
Giá khuyến mãi chỉ 2.200.000 VND