Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150

1.500.000 VNĐ

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150
Mặt gỗ thông nhập.
Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ chỉ kè cao cấp.
Khóa đúc Đài Loan.
Có ty 2 chiều chỉnh cong cần.
Ngựa xương.
Sơn tốt, bóng mờ.
Giá: 1.500.000 VND

Đàn Guitar Cổ Gỗ Hồng Đào Kè Ty HD150
Mặt gỗ thông nhập.
Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ chỉ kè cao cấp.
Khóa đúc Đài Loan.
Có ty 2 chiều chỉnh cong cần.
Ngựa xương.
Sơn tốt, bóng mờ.
Giá: 1.500.000 VND

*