Trống Cajon CJ100

1.000.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm
Trống Cajon CJ1000
- Làm bằng gỗ thông dày 1,2 phân.
- Mặt bằng ván ép nhập, mỏng chơi không đau tay nhưng cũng không dễ bể.
- Sơn PU bóng mịn.
- Thiết kế tạo tư thế ngồi thoải mái.
- Lỗ thoát âm đằng trước lạ mắt - tạo tiếng lớn hơn.
- Dây đàn tạo tiếng Bass - Treble rõ ràng.
GIÁ: 1.000.000 VND

Chi tiết sản phẩm
Trống Cajon CJ1000
- Làm bằng gỗ thông dày 12mm. 
- Mặt bằng ván ép nhập, mỏng chơi không đau tay nhưng cũng không dễ bể.
- Sơn PU bóng mịn. 
- Thiết kế tạo tư thế ngồi thoải mái.
- Lỗ thoát âm đằng trước lạ mắt - tạo tiếng lớn hơn.
- Dây đàn tạo tiếng Bass - Treble rõ ràng.
GIÁ: 1.000.000 VND