fanpage

Sản phẩm

Capo Alice A046C

Giá: 130.000 VNĐ

Capo là một dụng cụ được kẹp trên cần đàn để chặn dây, mục đích là nâng tone lên cao hơn so với ban đầu.

Lượt xem: 54

Capo là một dụng cụ được kẹp trên cần đàn để chặn dây, mục đích là nâng tone lên cao hơn so với ban đầu, giả sử Capo bạn kẹp ở ngăn thứ 2 của cần đàn thì khi đánh dây buông các nốt trên đàn sẽ lần lượt là (từ dây 1 đến dây 6): Fa thăng – DO thăng – LA – MI – SI – FA thăng.

Sản phẩm liên quan

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C

Capo Alice A046C