fanpage

Sản phẩm

Sáo Tàu Khớp Nối

Giá: 300.000 VNĐ

Sáo tàu (dizi) là sáo được sản xuất bởi trung quốc nó khác với sáo việt nam ở chỗ có thêm 1 lỗ màng rung ở giữa. dán màng rung (màng chuyên dụng) có nó vào đó để tạo nên âm rung. sự khác nhau giữa sáo bình thường và sáo dizi là ở chỗ đó, luồng hơi xoáy trong lòng sáo va chạm với màng rung sẽ tạo nên âm thanh riếng của cây sáo dizi.
sáo dizi có thể có khớp hoặc không khớp, có chạm trổ, sơn... tùy theo nhu cầu, cũng như là công nghệ hiện nay họ sẽ làm để đa dạng và phong phú các mặt. nhưng nhìn chung, để có âm sáo hay thì nguyên liệu phải tốt và đối với sáo dizi một điều quan trọng nữa là cách dán màng rung phải tốt thì âm phát ra mới hay.

Lượt xem: 0

Sáo tàu (dizi) là sáo được sản xuất bởi trung quốc nó khác với sáo việt nam ở chỗ có thêm 1 lỗ màng rung ở giữa. dán màng rung (màng chuyên dụng) có nó vào đó để tạo nên âm rung. sự khác nhau giữa sáo bình thường và sáo dizi là ở chỗ đó, luồng hơi xoáy trong lòng sáo va chạm với màng rung sẽ tạo nên âm thanh riếng của cây sáo dizi.
sáo dizi có thể có khớp hoặc không khớp, có chạm trổ, sơn... tùy theo nhu cầu, cũng như là công nghệ hiện nay họ sẽ làm để đa dạng và phong phú các mặt. nhưng nhìn chung, để có âm sáo hay thì nguyên liệu phải tốt và đối với sáo dizi một điều quan trọng nữa là cách dán màng rung phải tốt thì âm phát ra mới hay.

sáo tàu cũng đủ tất cả các tone đô rê mi fa son la si..... nhưng người ta thường chọn cây sáo la thay vì cây sáo đô như cây sáo ngang, vì thường nhạc trung hoa có âm trầm sâu lắng.

Sản phẩm liên quan

Sáo Tàu Khớp Nối

Sáo Tàu Khớp Nối

Sáo Tàu Khớp Nối

Sáo Tàu Khớp Nối

Sáo Tàu Khớp Nối

Sáo Tàu Khớp Nối