fanpage

Sản phẩm

Dizi Khớp Đồng Khớp Kép loại vip

Giá: 300.000 VNĐ

dizi khớp đồng khớp kép loại vip
Sáo tàu (dizi) là sáo được sản xuất bởi trung quốc nó khác với sáo việt nam ở chỗ có thêm 1 lỗ màng rung ở giữa. dán màng rung (màng chuyên dụng) có nó vào đó để tạo nên âm rung. sự khác nhau giữa sáo bình thường và sáo dizi là ở chỗ đó, luồng hơi xoáy trong lòng sáo va chạm với màng rung sẽ tạo nên âm thanh riếng của cây sáo dizi.
sáo dizi có thể có khớp hoặc không khớp, có chạm trổ, sơn... tùy theo nhu cầu, cũng như là công nghệ hiện nay họ sẽ làm để đa dạng và phong phú các mặt. nhưng nhìn chung, để có âm sáo hay thì nguyên liệu phải tốt và đối với sáo dizi một điều quan trọng nữa là cách dán màng rung phải tốt thì âm phát ra mới hay.

Lượt xem: 0

dizi khớp đồng khớp kép loại vip
Sáo tàu (dizi) là sáo được sản xuất bởi trung quốc nó khác với sáo việt nam ở chỗ có thêm 1 lỗ màng rung ở giữa. dán màng rung (màng chuyên dụng) có nó vào đó để tạo nên âm rung. sự khác nhau giữa sáo bình thường và sáo dizi là ở chỗ đó, luồng hơi xoáy trong lòng sáo va chạm với màng rung sẽ tạo nên âm thanh riếng của cây sáo dizi.
sáo dizi có thể có khớp hoặc không khớp, có chạm trổ, sơn... tùy theo nhu cầu, cũng như là công nghệ hiện nay họ sẽ làm để đa dạng và phong phú các mặt. nhưng nhìn chung, để có âm sáo hay thì nguyên liệu phải tốt và đối với sáo dizi một điều quan trọng nữa là cách dán màng rung phải tốt thì âm phát ra mới hay.

Sản phẩm liên quan

Dizi Khớp Đồng Khớp Kép loại vip

Dizi Khớp Đồng Khớp Kép loại vip

Dizi Khớp Đồng Khớp Kép loại vip

Dizi Khớp Đồng Khớp Kép loại vip

Dizi Khớp Đồng Khớp Kép loại vip

Dizi Khớp Đồng Khớp Kép loại vip