Đàn Mandoline DC220

2.200.000 VNĐ

Đàn Mandoline DC220
- Mặt gỗ thông cao cấp.
- Lưng ầ hông gỗ điệp cao cấp.
- Khóa đức loại tốt Taiwan.
Sơn bóng kiếng, bóng mờ.

Đàn Mandoline DC220
- Mặt gỗ thông cao cấp.
- Lưng ầ hông gỗ điệp cao cấp.
- Khóa đức loại tốt Taiwan.
Sơn bóng kiếng, bóng mờ.