Đàn Guitar Acoustic GE60

600.000 VNĐ

Đàn Guitar Acoustic GE60
Đàn Guitar Giá Rẻ
- Đàn Guitar Giá Sinh Viên
- Mặt gỗ thông.
- Lưng & hông gỗ ép.
- Dây Alice A406.
- Khóa Đài Loan.
Giá khuyến mãi: 600.000 VND

Đàn Guitar Acoustic GE60

 Đàn Guitar Giá Rẻ 
- Đàn Guitar Giá Sinh Viên
 - Mặt gỗ thông.
 - Lưng & hông gỗ ép. 
- Dây Alice A406. 
- Khóa Đài Loan. 
Giá khuyến mãi: 600.000 VND