Đàn Mandoline DC180

1.800.000 VNĐ

Đàn Mandoline DC180
- Mặt gỗ thông nhập cao cấp.
- Lưng & hông gỗ Điệp.
- Cẩn viền xà cừ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04.
- Khóa Taiwan.

Đàn Mandoline DC180
- Mặt gỗ thông nhập cao cấp.
- Lưng & hông gỗ Điệp.
- Cẩn viền xà cừ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04.
- Khóa Taiwan.