Đàn Mandoline HD120

1.200.000 VNĐ

Đàn Mandoline HD120
- Mặt gỗ thông.
- Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04
- Đàn tốt, âm hay, dáng đẹp.

Đàn Mandoline HD120
- Mặt gỗ thông.
- Lưng & hông gỗ hồng đào kỷ.
- Dây Mandoline Alice Strings AM04
- Đàn tốt, âm hay, dáng đẹp.