Sáo Trúc Mão Mèo HD1

800.000 VNĐ

SÁO TRÚC MÃO MÈO.
bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ việt nam
---sản phẩm. đầy đủ các tone sáo. đủ mọi loại sáo.
--- nguyên liệu già. tròn . thẳng. đường kính và độ dày được tuyển chọn kỹ lưỡng.
-- qua hơn 20 quá trình sản xuất.
bảo hành 5 năm.
1 đổi 1 miễn phí hoàn toàn.

SÁO TRÚC MÃO MÈO.
bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ việt nam
---sản phẩm. đầy đủ các tone sáo. đủ mọi loại sáo.
--- nguyên liệu già. tròn . thẳng. đường kính và độ dày được tuyển chọn kỹ lưỡng.
-- qua hơn 20 quá trình sản xuất.
bảo hành 5 năm.
1 đổi 1 miễn phí hoàn toàn.