Đàn Guitar Classic HDE170

1.700.000 VNĐ

Đàn Guitar Classic HDE170
- Mặt gỗ thông.
- Lưng & hông gỗ hồng đào.
- Khóa Taiwan.
- Dây AC130.
- Có ty 2 chiều chỉnh cong cần.

Đàn Guitar Classic HDE170
- Mặt gỗ thông.
- Lưng & hông gỗ hồng đào.
- Khóa Taiwan.
- Dây AC130.
- Có ty 2 chiều chỉnh cong cần.